Водещ Бенефициент: SEVE – GREEK EXPORTERS ASSOCIATION

Доставимо 1.1.1 : Подготовка на дейностите
Доставимо 1.1.2 : Управление и координация на проекти
Доставимо 1.1.3 : Проектни срещи
Доставимо 1.1.4 : Първичен контрол

Доставимо 2.1.1 : Комуникационен план
Доставимо 2.1.2 : Рекламни материали
Доставимо 2.1.3 : Изработка на уеб сайт
Доставимо 2.1.4 : Инструменти за рекламиране в социалните медии
Доставимо 2.1.5 : Публикуване на мултимедийни материали

Доставимо 3.1.1 : Многокритериален анализ на гръцки фирми
Доставимо 3.1.2 : Методология за намаляване на разходите за енергия
Доставимо 3.1.3 : Проучване и развитие

Доставимо 4.1.1 : Образованието и обучението
Доставимо 4.1.2 : Внедряване на протокола Carbon Free в Гърция
Доставимо 4.1.3 : Бизнес мрежи
Доставимо 4.1.4 : Онлайн платформа за поддръжка

Доставимо 5.1.1 : За участие в изложба

Бенефициент 2 : HASKOVO CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Доставимо 1.2.2 : Управление на проекти и организиране на срещи
Доставимо 1.2.3 : Изготвяне на обществени поръчки

Доставимо 2.2.1 : Рекламни материали
Доставимо 2.2.2 : Публикуване на мултимедийни материали
Доставимо 2.2.3 : Уебсайт на проекта
Доставимо 2.2.4 : Организация на конференцията

Доставимо 4.2.1 : Образованието и обучението
Доставимо 4.2.2 : Внедряване на Carbon Free протокола в България
Доставимо 4.2.3 : Бизнес мрежи
Доставимо 4.2.4 :B2B срещи

Бенефициент 3 : EUROPEAN REGIONAL COOPERATION FRAMEWORK

Доставимо 1.3.2 : Управление на проекти 

Доставимо 1.3.3 : Организиране на срещи

Доставимо 1.3.4 : Първичен контрол

Доставимо 2.3.1 : Комуникационен план
Доставимо 2.3.2 : Рекламни материали
Доставимо 2.3.3 : Администриране на уеб сайт
Доставимо 2.3.4 : Заключителна конференция

Доставимо 3.3.1 : Многокритериален анализ на гръцки фирми

Доставимо 4.3.1 : Оценка на проекта
Доставимо 4.3.2 : B2B събития
Доставимо 4.3.3 : Комерсиализация на протокола Carbon Free