Interreg VA на Гърция – България 2014-2020г

Гърция и България, две съседни страни с богато минало, от края на 90-те години на миналия век навлязоха в ера на по-тясно сътрудничество, благодарение на Трансграничната програма INTERREG „Гърция-България“. Основната идея зад „INTERREG“ е, че страните са изправени пред различни проблеми, които могат да бъдат решени по-добре, като работят заедно със съседите си, отколкото като останат затворени в собствените си граници. Поради тази причина Програмата насърчава дейности, които сближават нашите хора.

Проектът CB Carbon Free

Гражданите на ЕС вземат предвид различни съображения, когато купуват продукти. Качеството на продукта е най-важният въпрос за потребителите (97%), следван от цената на продукта (87%) и въздействието му върху околната среда (84%).

Партньори по проекта

В реализацията на проекта „CB Carbon Free“ участва следната корпоративна структура:

•Водещ Бенефициент –  SEVE – GREEK EXPORTERS ASSOCIATION

•Бенефициент 2– HASKOVO CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

•Бенефициент 3 – EUROPEAN REGIONAL COOPERATION FRAMEWORK