Πλ. Μοριχόβου 1 Τ.Κ. 546 25 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: +30 2310 535333
E-mail: info@seve.gr
website: www.seve.gr

4 Tsar Osvoboditel Str., 6300 Haskovo

Tel: +359 38 66 11 12
e-mail: haskovocci@gmail.com
website: www.haskovocci.com

S.Kazantzidi Street – 2nd floor, 9th Km Thessaloniki-Thermi, GR-57001

Tel: +30-693-66.56.204
e-mail: petropoulos@otenet.gr
website: www.erfc.gr