Πράσινο Ταμείο: Δράσεις Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και Δράσεις Δικτύωσης για την Κυκλική Οικονομία

Ο ΣΕΒΕ σε συνεργασία με την εταιρεία CLIMERGIA οργάνωσε, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Enhancement of business branding through the development of a carbon footprint evaluation system in the cross border area” και ακρωνύμιο CB CARBONFREE, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 (INTERREG V-A), ενημερωτική εκδήλωση διαδικτυακά […]

Read More →

Πράσινο Ταμείο: Δράσεις Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και Δράσεις Δικτύωσης για την Κυκλική Οικονομία” – Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 ώρα 14.00

Αγαπητές κυρίες, Αγαπητοί κύριοι, Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Enhancement of business branding through the development of a carbon footprint evaluation system in the cross border area” και ακρωνύμιο CB CARBONFREE για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 (INTERREG V-A), που υλοποιεί ο ΣΕΒΕ ως επικεφαλής εταίρος, θα λάβει […]

Read More →

Συμμετοχή του ΣΕΒΕ στο FOODEXPO στην Αθήνα

Ο ΣΕΒΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος, συμμετείχε με περίπτερο στην μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOODEXPO στην Αθήνα, 18-20 Mαρτίου 2023, στην οποία εκπροσωπήθηκαν και εταιρείες μέλη του που θα υιοθετήσουν δωρεάν ένα πρωτόκολλο μείωσης των εκπομπών άνθρακα, που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του υλοποιούμενου προγράμματος μπορείτε να […]

Read More →

Υλικό Σεμιναρίων

O ΣΕΒΕ υποστηρίζοντας πάντοτε τις επιχειρήσεις και παρέχοντας χρήσιμη πληροφόρηση σε θέματα αιχμής, όπως η Κλιματική Αλλαγή, η Μείωση του Αποτυπώματος Άνθρακα και η Κυκλική Οικονομία, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Enhancement of business branding through the development of a carbon footprint evaluation system in the cross border area” και ακρωνύμιο: «CB CARBONFREE» που […]

Read More →

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕΒΕ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ/ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Enhancement of business branding through the development of a carbon footprint evaluation system in the cross border area” για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 (INTERREG V-A), που υλοποιεί ο ΣΕΒΕ, θα πραγματοποιηθούν μια σειρά πέντε (5) εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δύο (2) εργαστηρίων με […]

Read More →

Ερωτηματολόγιο Εταιρικής Βιωσιμότητας στο πλαίσιο του Interreg CB CARBON FREE Ελλάδα Βουλγαρία

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ υλοποιεί ως επικεφαλής εταίρος το έργο με τίτλο Εφαρμογή Πρωτοκόλλου Μηδενικού Άνθρακα στην Βιομηχανία Τροφίμων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Enhancement of business branding through the development of a carbon footprint evaluation system in the cross border area» συγχρηματοδοτούμενο από το INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014-2020. Το έργο στοχεύει στην […]

Read More →