Επικεφαλής Δικαιούχος: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

Παραδοτέο 1.1.1 : Προετοιμασία Δραστηριοτήτων
Παραδοτέο 1.1.2 : Διαχείριση & Συντονισμός του Έργου
Παραδοτέο 1.1.3 : Συνεδριάσεις Έργου
Παραδοτέο 1.1.4 : Πρωτοβάθμιος Έλεγχος

Παραδοτέο 2.1.1 : Σχέδιο Επικοινωνίας
Παραδοτέο 2.1.2 : Υλικό Δημοσιότητας 
Παραδοτέο 2.1.3 : Κατασκευή Ιστοσελίδας
Παραδοτέο 2.1.4 : Εργαλεία Διαφήμισης στα Κοινωνικά Δίκτυα 
Παραδοτέο 2.1.5 :  Δημοσίευση Πολυμεσικού Υλικού

Παραδοτέο 3.1.1 : Πολυκριτηριακή ανάλυση των Ελληνικών εταιρειών
Παραδοτέο 3.1.2 : Μεθοδολογία μείωσης ενεργειακού κόστους

Παραδοτέο 3.1.3 : Έρευνα και ανάπτυξη

Παραδοτέο 4.1.1 : Εκπαίδευση και κατάρτιση
Παραδοτέο 4.1.2 : Εφαρμογή του πρωτοκόλλου Carbon Free στην Ελλάδα
Παραδοτέο 4.1.3 : Δικτύωση επιχειρήσεων
Παραδοτέο 4.1.4 : Διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης

Παραδοτέο 5.1.1 : Συμμετοχή σε Έκθεση 

Δικαιούχος 2 : HASKOVO CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Παραδοτέο 1.2.2 : Διαχείριση Έργου & Οργάνωση συναντήσεων
Παραδοτέο 1.2.3 :Προετοιμασία δημοσίων συμβάσεων

Παραδοτέο 2.2.1 : Υλικό Δημοσιότητας
Παραδοτέο 2.2.2 : Δημοσίευση Πολυμεσικού Υλικού 
Παραδοτέο 2.2.3 : Ιστοσελίδα έργου
Παραδοτέο 2.2.4 : Διοργάνωση Συνεδρίου

Παραδοτέο 4.2.1 : Εκπαίδευση και κατάρτιση
Παραδοτέο 4.2.2 : Εφαρμογή του πρωτοκόλλου Carbon Free στην Βουλγαρία
Παραδοτέο 4.2.3 : Δικτύωση επιχειρήσεων
Παραδοτέο 4.2.4 : Συναντήσεις B2B

Δικαιούχος 3 : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παραδοτέο 1.3.2 : Διαχείριση Έργου 

Παραδοτέο 1.3.3 : Οργάνωση συναντήσεων

Παραδοτέο 1.3.4 : Πρωτοβάθμιος έλεγχος

Παραδοτέο 2.3.1 : Σχέδιο Επικοινωνίας
Παραδοτέο 2.3.2 :Υλικό Δημοσιότητας
Παραδοτέο 2.3.3 : Διαχείριση Ιστοσελίδας
Παραδοτέο 2.3.4 : Τελικό συνέδριο

Παραδοτέο 3.3.1 : Πολυκριτηριακή ανάλυση των Ελληνικών εταιρειών

Παραδοτέο 4.3.1 : Αξιολόγηση του έργου 
Παραδοτέο 4.3.2 : Εκδηλώσεις B2B
Παραδοτέο 4.3.3 : Εμπορευματοποίηση του πρωτοκόλλου Carbon Free