ΣΕΒΕ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

Ο ΣΕΒΕ – Σύνδεσμος Εξαγωγέων ιδρύθηκε το 1975 ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σήμερα αποτελεί τον μεγαλύτερο Σύνδεσμο εξαγωγικών επιχειρήσεων, με Μέλη σε όλη την  Ελλάδα.

Tα Μέλη του ΣΕΒΕ είναι επιχειρήσεις παραγωγικές, μεταποιητικές, εμπορικές και παροχής υπηρεσιών και δραστηριοποιούνται σε 137 χώρες. Αντιπροσωπεύει πάνω από 780 εταιρείες και επιχειρηματικούς ομίλους σε όλη την ελληνική επικράτεια με συνολικό κύκλο εργασιών 35 δις ευρώ, 70.000 εργαζόμενους και 20 δις ευρώ τζίρο εξαγωγών, που αντιστοιχούν σε άνω του 50% των ελληνικών εξαγωγών αγαθών.

Ο ΣΕΒΕ είναι από τους λίγους φορείς στην Ελλάδα που διαθέτουν οργανωμένο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών, το οποίο σε καθημερινή βάση διεκπεραιώνει δεκάδες ζητήσεις πληροφόρησης για ειδικά θέματα εξαγωγών και διεθνούς επιχειρηματικότητας, παρέχοντας άμεση, πρακτική, ουσιαστική και τεκμηριωμένη υποστήριξη στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και παρεμβαίνοντας αποτελεσματικά για την επίλυση προβλημάτων και την εξάλειψη εξαγωγικών αντικινήτρων.

Αξιοποιώντας τη γνώση και εμπειρία των μελών του, συμβάλλει στη διαμόρφωση θέσεων και στην τεκμηρίωση προτάσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεθνούς επιχειρηματικότητας, αποτελώντας Σύμβουλο της Πολιτείας για τα θέματα αυτά.  Στο πλαίσιο αυτό είναι ενεργό μέλος Συμβουλίων, Φορέων, Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας για θέματα επιχειρηματικότητας, οικονομίας και εκπαίδευσης/κατάρτισης.

Μια από τις σημαντικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και προώθηση του έργου του είναι και η δημιουργία του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ).

Από το 1990 το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, που λειτουργεί ως το επιστημονικό-ερευνητικό-μελετητικό τμήμα του Συνδέσμου, συνδεδεμένο με τα κυριότερα κέντρα επιχειρηματικών πληροφοριών στον κόσμο:

 • Επεξεργάζεται και παρέχει στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου σε μέλη του ώστε να επιλέξουν αγορές – στόχους και σε τρίτους.
 • Δημοσιεύει 6μηνιαία το Δείκτη Εξαγωγικών Προσδοκιών – TCI ΣΕΒΕ DHL.
 • Χαρτογραφεί τις ελληνικές εξαγωγές ανά κλάδο, προορισμό και Περιφέρεια.
 • Διενεργεί έρευνες και εκπονεί μελέτες για:
 1. επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων και παρεμβάσεων του ΣΕΒΕ,
 2. στρατηγική εξαγωγών και ανάδειξη δυναμικών κλάδων και νέων αγορών – στόχων με προοπτική για τα ελληνικά προϊόντα,
 3. άλλα θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για τους εξαγωγείς.
 • Συντάσσει εβδομαδιαία και μηνιαία newsletters για θέματα επικαιρότητας διεθνούς εμπορίου.
 • Εκδίδει μηνιαία Newsletters για θέματα διεθνούς εμπορίου.
 

ΣΚΟΠΟΙ του ΣΕΒΕ είναι:

 • Η προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό.
 • Η συμβολή σε θέματα ανάπτυξης της διεθνούς επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
 • Η ανάδειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος των ελληνικών επιχειρήσεων και η προώθηση τους στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.
 • Η συνεισφορά στη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των συμφερόντων των μελών του στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας και διεθνούς δραστηριότητάς τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

HASKOVO CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χάσκοβο είναι ο μόνος τοπικός ανεξάρτητος οργανισμός μελών του είδους του και προσφέρει ποικίλα και αποκλειστικά οφέλη σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων στην περιοχή του Χάσκοβο. Ως διαπιστευμένο Επιμελητήριο, το HCCI παρέχει πρόσβαση στο Επιχειρηματικό Δίκτυο και στη βάση δεδομένων του Βουλγαρικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Το HCCI ιδρύθηκε το 1991 ως ανεξάρτητος σύλλογος, που δημιουργήθηκε με βάση τον εθελοντισμό, την αυτονομία και την αυτοχρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 200 μέλη από την περιοχή του Χάσκοβο. Σκοπός του HCCI είναι να υποστηρίζει, να προωθεί, να εκπροσωπεί και να προστατεύει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των μελών του, καθώς και να συμβάλλει στην ευρωπαϊκή και διεθνή ολοκλήρωση της περιοχής του Χάσκοβο. Προσφέρουμε επίσης συνεργασία σε ιδιώτες και μη-μέλη εταιρείες. Η ομάδα του ΚΕΕ ιδρύθηκε με την πεποίθηση ότι η ενίσχυση των τοπικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματιών θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και προοπτική της περιοχής. Οι κύριοι στόχοι του ΚΕΕ είναι: Να υπηρετήσει στα μέλη του τη βελτιστοποίηση των συνθηκών για οικονομική δραστηριότητα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους· Να εκπροσωπεί και να προστατεύει τα ενιαία συμφέροντα των μελών του στις τοπικές κυβερνητικές αρχές και μέσω της BCCI – στις αρχές διαχείρισης της κεντρικής κυβέρνησης· Να εκπροσωπεί τα μέλη του σε τοπικούς, ξένους και διεθνείς οργανισμούς, με τους οποίους το Επιμελητήριο έχει άμεσες ή έμμεσες σχέσεις (μέσω της BCCI). Να υποστηρίζει τα μέλη του για την αύξηση των ευκαιριών συμμετοχής τους στις αγορές του εξωτερικού.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι κύριες λειτουργίες του ERFC περιλαμβάνουν τα ακόλουθα Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το ανθρώπινο δυναμικό που ενθαρρύνεται να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων, την επιχειρηματικότητα και την ανταλλαγή ανησυχιών για την τοπική ανάπτυξη, είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ιδιωτική και δημόσια ευημερία. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η αποτελεσματική και ορθολογική χρήση των Φυσικών Πόρων αποτελεί βασική παράμετρο για την τοπική οικονομική ανάπτυξη.