Υλικό Σεμιναρίων

O ΣΕΒΕ υποστηρίζοντας πάντοτε τις επιχειρήσεις και παρέχοντας χρήσιμη πληροφόρηση σε θέματα αιχμής, όπως η Κλιματική Αλλαγή, η Μείωση του Αποτυπώματος Άνθρακα και η Κυκλική Οικονομία, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Enhancement of business branding through the development of a carbon footprint evaluation system in the cross border area” και ακρωνύμιο: «CB CARBONFREE» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 (INTERREG V-A), σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία CLIMERGIA ENERGY & CLIMATE INVESTMENTS, οργάνωσε τον Μάρτιο και Απρίλιο 2023, σειρά σεμιναρίων με τα παρακάτω θέματα:

  1. Διαστάσεις κλιματικής μετάβασης: Κλιματική προσαρμογή, μείωση ανθρακικού αποτυπώματος, επιχειρηματικοί κίνδυνοι και ευκαιρίες

2.  Κωδικοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών και χρηματοδοτήσεων για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος

3.  Πρωτόκολλα και μεθοδολογία υπολογισμού GHG εκπομπών

4.  Εισαγωγή στις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας

5.  Προσδιορισμός «κυκλικών» διαδικασιών στην παραγωγή και διάθεση των προϊόντων και καλές πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης πόρων.

Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις παρουσιάσεις και τα video.

Επίσης οργανώθηκαν 2 εργαστήρια, στο υλικό των οποίων μπορείτε να ανατρέξετε για να ενημερωθείτε, ανάμεσα σε άλλα, και για τις χρηματοδοτήσεις  που είναι διαθέσιμες για τις επιχειρήσεις:

1.  Βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, και οργανωσιακές προκλήσεις και

2.  Τεχνικές αναβάθμισης δημόσιου εταιρικού σήματος (greenrebranding) και εργαλεία προώθησης (marketing)

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του υλοποιούμενου προγράμματος μπορείτε να βρείτε στο https://site.cbcarbonfree.eu/.

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.