Διαστάσεις κλιματικής μετάβασης: Κλιματική προσαρμογή, μείωση ανθρακικού αποτυπώματος, επιχειρηματικοί κίνδυνοι και ευκαιρίες

Δείτε όλα τα βίντεο εδώ