ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕΒΕ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ/ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Enhancement of business branding through the development of a carbon footprint evaluation system in the cross border area” για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 (INTERREG V-A), που υλοποιεί ο ΣΕΒΕ, θα πραγματοποιηθούν μια σειρά πέντε (5) εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δύο (2) εργαστηρίων με τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

Σεμινάρια:         

1.  Διαστάσεις κλιματικής μετάβασης: Κλιματική προσαρμογή, μείωση ανθρακικού αποτυπώματος, επιχειρηματικοί κίνδυνοι και ευκαιρίες- Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023, ώρα 14.00 μέσω zoom

2.  Κωδικοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών και χρηματοδοτήσεων για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος – Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, ώρα 14.00 μέσω zoom

3.  Πρωτόκολλα και μεθοδολογία υπολογισμού GHG εκπομπών – Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 ώρα 14.00 μέσω zoom

4.  Εισαγωγή στις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας – Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 ώρα 14.00 μέσω zoom

5.  Προσδιορισμός «κυκλικών» διαδικασιών στην παραγωγή και διάθεση των προϊόντων και καλές πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης πόρων, Πέμπτη 6 Απριλίου 2023 μέσω zoom

Εργαστήρια:

1.  Βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, και οργανωσιακές προκλήσεις – Πέμπτη  20 Απριλίου 2023

2.  Τεχνικές αναβάθμισης δημόσιου εταιρικού σήματος (greenrebranding) και εργαλεία προώθησης (marketing)- Πέμπτη 27 Απριλίου 2023

Και οι δύο δράσεις απευθύνονται σε στελέχη του κλάδου βιομηχανίας τροφίμων-αγροδιατροφής και η συμμετοχή είναι ελεύθερη με την προϋπόθεση εγγραφής εδώ. Τα σεμινάρια και τα εργαστήρια θα έχουν τον χαρακτήρα των webinars καθώς θα μεταδοθούν σε απευθείας μετάδοση με τεχνολογία live streaming σε καθορισμένη πλατφόρμα διασύνδεσης με εξαίρεση το 4ο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στη Θεσσαλονίκη, Περίπτερο του ΣΕΒΕ, στους χώρους της ΔΕΘ, Υπαίθριος Χώρος Α11, Stand 5.

Τα σεμινάρια θα έχουν την μορφή εισήγησης και θα υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις/απαντήσεις και η διάρκειά τους υπολογίζεται σε τρεις (3) ώρες το καθένα συμπεριλαμβανομένων διαλειμμάτων, ενώ μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει το σύνολο τους ή κάποια από αυτά.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

  The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.