Ερωτηματολόγιο Εταιρικής Βιωσιμότητας στο πλαίσιο του Interreg CB CARBON FREE Ελλάδα Βουλγαρία

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ υλοποιεί ως επικεφαλής εταίρος το έργο με τίτλο Εφαρμογή Πρωτοκόλλου Μηδενικού Άνθρακα στην Βιομηχανία Τροφίμων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Enhancement of business branding through the development of a carbon footprint evaluation system in the cross border area» συγχρηματοδοτούμενο από το INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014-2020.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη νέων και/ή στη βελτίωση των υφιστάμενων μεθόδων παραγωγής, της τυποποίησης, του μάρκετινγκ, φιλικών προς το περιβάλλον, με στόχο τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από τον παραγωγό έως το τελικό σημείο διάθεσης και τη δημιουργία σχετικού προτύπου.

Το Εταιρικό Σχήμα αποτελείται από τους φορείς:

  • Σύνδεσμος Εξαγωγέων (Επικεφαλής Εταίρος- Ελλάδα)
  • Haskovo Chamber of Commerce and Industry (Βουλγαρία)
  • European Regional Framework for Co-operation (Ελλάδα)

Στο πλαίσιο του έργου, ο ΣΕΒΕ σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρία Climergia Energy and Climate Investments θα προσδιορίσει το τρέχoν επίπεδο ικανότητας, δεξιοτήτων και γνώσεων των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα σχετικά με το ανθρακικό αποτύπωμα.  Παρακαλούμε λοιπόν αφιερώστε 5 μόνο λεπτά για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ.

Στην συνέχεια, ανάμεσα στις δράσεις του προγράμματος είναι και η υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων με θεματικές ενότητες όπως:

  • Διαστάσεις κλιματικής μετάβασης: Κλιματική προσαρμογή, μείωση ανθρακικού αποτυπώματος, επιχειρηματικοί κίνδυνοι και ευκαιρίες.
  • Κωδικοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών και χρηματοδοτήσεων για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.
  • Πρωτόκολλα και μεθοδολογία υπολογισμού GHG εκπομπών.
  • Εισαγωγή στις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας.
  • Προσδιορισμός «κυκλικών» διαδικασιών στην παραγωγή και διάθεση των προϊόντων και καλές πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης πόρων κ.α.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.

  The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.